Lượt xem: 13
Khẩn trương thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng năm 2018
Sáng ngày 9-7, đồng chí Trần Văn Chuyện – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có cuộc họp với lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) về tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 và các nguồn vốn 2017 chuyển nguồn kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2018. Cùng dự còn có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chuyện phát biểu tại cuộc họp - ảnh Quốc Kha.

Theo báo cáo của Sở KH-ĐT, tổng kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 hơn 3.355 tỉ đồng. Tính đến ngày 20-6 đã giải ngân được hơn 1.053 tỉ đồng (đạt 31,4% kế hoạch). Riêng tổng kế hoạch vốn năm 2017 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018 hơn 482 tỉ đồng và đã giải ngân được trên 188 tỉ đồng. Đối với ngân sách cấp tỉnh quản lý có 23 đơn vị được giao kế hoạch vốn năm 2018, trong đó có 8 đơn vị giải ngân tốt, 13 đơn vị giải ngân còn chậm và 2 đơn vị chưa giải ngân; phần ngân sách cấp huyện quản lý được nhận định có tình hình giải ngân tốt.
Tại cuộc họp, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương báo cáo tiến độ và những khó khăn trong việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Phần lớn, việc giải ngân vốn còn chậm do một số dự án khởi công mới, đang triển khai công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế - kỹ thuật - tổng dự toán; đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp, thiết bị nên giải ngân chậm. Các công tác này chiếm thời gian khá lớn trong năm, một số gói thầu được tổ chức đấu thầu quốc tế phải thực hiện trình tự thủ tục theo quy định nhà tài trợ. Ngoài ra, công tác giải phóng mắt bằng một số dự án gặp nhiều khó khăn, một số dự án có chi phí giải phóng mặt bằng tăng hơn so với dự án được phê duyệt… 
Theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương đã có những nỗ lực giải ngân vốn nhưng nhìn chung tiến độ còn thấp. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các sở, ngành cần đẩy nhanh công tác thẩm định nhằm tạo thuận lợi cho chủ đầu tư thực hiện dự án, trong trường hợp chưa thống nhất, cần mời đến trao đổi xem xét có giải pháp kịp thời, tránh việc phát hành văn bản mất nhiều thời gian. Các đơn vị, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư thực hiện tốt công tác giải phóng mắt bằng để tạo thuận lợi trong thi công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm khởi công mới của tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Chuyện nhấn mạnh: “Cần tập trung giải ngân hoàn thành các nguồn vốn được giao kế hoạch năm 2017 cho phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2018 trước ngày 31-12-2018. Đến hết thời gian giải ngân, các đơn vị giải ngân không hết để mất nguồn phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Ngoài ra, khẩn trương thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch năm 2018 nhưng phải đảm bảo thực hiện đúng quy định, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn ODA, vốn hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia”. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cần khẩn trương hoàn thành thủ tục theo duy định, sớm phân khai kế hoạch chi tiết và giải ngân kế hoạch vốn năm 2018.
Quốc Kha

Ủng hộ Công ty Banpu Power Public đến đầu tư tại Sóc Trăng

Sáng ngày 17-9, đồng chí Phan Văn Sáu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh có buổi tiếp và làm việc với Công ty Banpu Power Public (Thái Lan). Cùng tham gia có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và đại diện Hội đồng hương Sóc Trăng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều bàn tay đã vỗ thành tiếng

Tham Đôn là địa phương thuộc xã nghèo của huyện Mỹ Xuyên, nhưng với sự quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, Tham Đôn đã cán đích nông thôn mới, diện mạo xã có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân được nâng cao.