Lượt xem: 21
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Sóc Trăng: Xây dựng thành phố xứng tầm là trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh.
Đó là yêu cầu của đồng chí Phan Văn Sáu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đặt ra cho thành phố trong thời gian tới tại Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020 vào sáng ngày 9-7. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Lâm Tấn Hòa – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Minh Quang – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.


Đồng chí Phan Văn Sáu - Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo hội nghị. Ảnh: M.Linh

Qua nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố đã tập trung thực hiện đạt và vượt 9/25 chỉ tiêu Nghị quyết. Tình hình kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng khá, với tốc độ tăng bình quân năm 15,65%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần ở khu vực I, II và tăng khu vực III, phù hợp với xu thế phát triển đô thị. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch dụ ước thực hiện năm 2018 ước thực hiện được 22.510 tỉ đồng, đạt 62,53% nghị quyết. Giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2018 ước thực hiện được 10.512 tỉ đồng, 63,71% nghị quyết.
Công tác chỉnh tranh đô thị được tập trung đẩy mạnh. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, đúng đối tượng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường và đạt nhiều kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao. Hàng năm có 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 88,71% trở lên.
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đưa ra những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ và đề ra nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phát triển đô thị, phát triển kinh tế, du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tin giản biên chế, cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy hệ thống chính trị…
Chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Sáu đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ thành phố trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí cho rằng: công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khởi nghiệp chậm, quản lý đô thị kém, xúc tiến kêu gọi đầu tư của thành phố thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế… Qua đó, đồng chí đề nghị từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ phải tập trung mọi nguồn lực xây dựng thành phố xứng tầm là trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh. Trong đó, quan tâm công tác thành lập doanh nghiệp mới thông qua công tác khởi nghiệp. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, huy động các nguồn lực xã hội, chú trọng đổi mới cách làm, cải cách hành chính. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đối với đất đai phải quản lý chặt và phải chấm dứt ngay tình trạng xây dựng khu dân cư trái phép. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố đề ra.
M.Linh


Văn bản chỉ đạo

Thông qua Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018-2020, định hướng năm 2030

Chiều ngày 04-01, tại UBND tỉnh, đồng chí Lê Văn Hiểu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với lãnh đạo một số sở, ban, ngành họp Hội đồng thẩm định Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2018-2020, định hướng năm 2030.