Lượt xem: 161
Hội nghị triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Sáng ngày 20/6, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định số 68/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ cho đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố; lãnh đạo các ngành: Tòa án, Kiểm sát nhân dân, Công an, Thi hành án dân sự của 02 cấp; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh; Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện; cán bộ pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và công chức phụ trách công tác bồi thường cấp huyện, thị xã và thành phố. Đồng chí Huỳnh Hoàng Vũ - Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chủ trì hội nghị.


Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Việt Hưng - Phó Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước Bộ Tư pháp giới thiệu Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3, ngày 20/6/2017 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018; Nghị định số 68/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành cùng thời điểm có hiệu lực của Luật (từ ngày 01/7/2018) và Thông tư số 04/2018/TT-BTP, ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường của nhà nước. Theo đó, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 có 09 chương, 78 điều với các nội dung cơ bản như những quy định chung; phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; thiệt hại được bồi thường; cơ quan giải quyết bồi thường; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước; điều khoản thi hành… Nghị định số 68/2018/NĐ-CP được bố cục gồm 06 chương và 37 điều, quy định chi tiết 10 nội dung được Luật giao; đồng thời, quy định một số biện pháp tổ chức thi hành Luật đối với một số vấn đề khác đã được quy định trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 để bảo đảm thống nhất trong áp dụng pháp luật cũng như bảo đảm hiệu quả của việc thi hành Luật trên thực tiễn.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Huỳnh Hoàng Vũ - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh, việc Quốc hội khóa XIV ban hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt chính trị và pháp lý, bởi đây là một bước hoàn thiện về mặt thể chế điều chỉnh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; đồng thời, thể hiện rõ trách nhiệm của Nhà nước đối với việc củng cố, hoàn thiện hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, nền công vụ cũng như trách nhiệm của Nhà nước trước công dân, góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong thời gian tới.
Tin, ảnh: Đăng Khoa


Văn bản chỉ đạo

Thông qua Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018-2020, định hướng năm 2030

Chiều ngày 04-01, tại UBND tỉnh, đồng chí Lê Văn Hiểu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với lãnh đạo một số sở, ban, ngành họp Hội đồng thẩm định Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2018-2020, định hướng năm 2030.