Lượt xem: 51
Đảng ủy Khối các cơ quan Hội nghị báo cáo viên quý II năm 2018
Để tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2018, sáng ngày 05/7, Đảng ủy Khối các cơ quan tổ chức Hội nghị báo cáo viên quý II, năm 2018.


Tham dự Hội nghị có đồng chí Tô Nài Não - Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thụy Trúc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị và gần 100 đại biểu là báo cáo viên Đảng ủy Khối; các đồng chí báo cáo viên đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Tô Nài Não - Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo một số nội dung về: Luật An ninh mạng; tình hình các nước lớn - tác động đến Việt Nam. Đây là những thông tin bổ ích, đã gợi mở cho đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ Khối và cơ sở, tiếp tục cập nhật thêm những thông tin mới để phục vụ cho quá trình tuyên truyền, triển khai thực có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hội nghị cũng thông qua kết quả sơ kết 02 năm tình hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.
Trong 6 tháng cuối năm 2018, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, sẽ tiếp tục hướng dẫn cơ sở đảng trực thuộc làm tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là chỉ đạo, tổ chức, triển khai, quán triệt có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho đảng viên, quần chúng trực thuộc Đảng bộ Khối. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước diễn ra trong những tháng cuối năm.
Tin, ảnh Huỳnh Quyển


Văn bản chỉ đạo

Thông qua Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018-2020, định hướng năm 2030

Chiều ngày 04-01, tại UBND tỉnh, đồng chí Lê Văn Hiểu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với lãnh đạo một số sở, ban, ngành họp Hội đồng thẩm định Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2018-2020, định hướng năm 2030.