Góp phần nhận diện chủ nghĩa dân túy

Gần đây, thuật ngữ “chủ nghĩa dân túy”, “trào lưu dân túy” đã xuất hiện với chiều hướng gia tăng trên các phương tiện truyền thông đại chúng và cả những diễn đàn mạng xã hội. Xin tổng hợp, giới thiệu một vài nội dung góp phần nhận diện về chủ nghĩa dân túy.

Sóc Trăng với công tác xây dựng Đảng

Năm 2018, Sóc Trăng có 20/24 chỉ tiêu đạt và vượt; 3/24 chỉ tiêu đạt trên 99%, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, GRDP bình quân đầu người vượt chỉ tiêu Nghị quyết, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng,...tất cả những kết quả trên được quyết định bởi công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng và từng bước nâng chất phát triển.

Văn bản chỉ đạo


Thông qua Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018-2020, định hướng năm 2030

Chiều ngày 04-01, tại UBND tỉnh, đồng chí Lê Văn Hiểu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với lãnh đạo một số sở, ban, ngành họp Hội đồng thẩm định Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2018-2020, định hướng năm 2030.