• 11/01/2019

  Sóc Trăng phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội

  Giám sát và phản biện xã hội là một trong những chức năng quan trọng của Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI. 5 năm qua, Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của tỉnh đã thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng.

 • 08/01/2019

  Ngành Tuyên giáo không ngừng đổi mới, sáng tạo, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao

  Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các địa phương, sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, ngành Tuyên giáo  Sóc Trăng đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.

 • 02/01/2019

  Nỗ lực đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch năm 2019, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững

  (TG) - Năm 2018 vừa khép lại với niềm phấn khởi, tự hào bởi những thành tựu to lớn, toàn diện mà đất nước đã đạt được, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ có bài viết: "Nỗ lực đổi  mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch năm 2019, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững". Website Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng dẫn nguồn đăng bài viết này.

 • 23/12/2018

  Vận dụng quan điểm “thà ít mà tốt” của Lênin trong tinh gọn bộ máy tại Sóc Trăng

  Với mong muốn đổi mới bộ máy nhà nước một cách có hiệu quả, Lênin yêu cầu: “Phải tuân theo quy tắc này: thà ít mà tốt. Phải tuân theo quy tắc này: thà mất hai năm hay thậm chí ba năm, còn hơn là hấp tấp vội vàng mà không có chút hy vọng nào” .

 • 28/11/2018

  Sóc Trăng tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28-01-2008 về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trên cơ sở Nghị quyết của Trung ương, Sóc Trăng đã đánh giá thực trạng tình hình, xác định rõ vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân tỉnh nhà trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 • 23/11/2018

  Sóc Trăng với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

  Làm thế nào để thay đổi được tư duy từ chuộng hàng ngoại sang ưu tiên dùng hàng nội của người Việt Nam? Làm sao để người dân có trách nhiệm với dân tộc và thể hiện lòng yêu nước bằng việc mua hàng nội?... đó là những câu hỏi mà Sóc Trăng đã đặt ra khi toàn tỉnh chung tay thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gần 3 năm của nhiệm kỳ 2015 – 2020, phát huy tinh thần yêu nước của người dân Sóc Trăng qua việc sản xuất và tiêu thụ hàng Việt đã đạt nhiều kết quả tích cực.

 • 19/11/2018

  Sóc Trăng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá

  Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH). Mười năm qua, với quyết tâm của toàn Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã góp phần quyết định và làm chuyển biến mạnh mẽ tình hình thanh niên, công tác thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh nhà.

 • 14/11/2018

  Sóc Trăng với phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở các đơn vị kinh tế tư nhân

  “Với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của nước ta hiện nay rất to lớn, nặng nề, khó khăn, đòi hỏi Đảng phải nâng tầm lãnh đạo lên cao hơn nữa, nâng sức chiến đấu mạnh hơn nữa”[1]. Vì thế, một trong những nhiệm vụ cần kíp của Đảng là tăng cường số lượng và chất lượng đảng viên từ lực lượng đông đảo và đa dạng các tầng lớp và các giai cấp của đất nước. Gần 2 nhiệm kỳ qua, nhằm đảm bảo được sự kế thừa, phát triển và thêm sức chiến đấu, Sóc Trăng đã quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở các đơn vị kinh tế tư nhân - lực lượng tiềm năng cho sự phát triển tỉnh nhà. 

 • 12/11/2018

  Kết quả và những vấn đề cần tháo gỡ qua 10 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa X

  Một chặng đường thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện của Sóc Trăng đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn, tập trung đổi mới trong hoạt động giảng dạy và học tập, đạt được những kết quả tích cực.

 • 04/10/2018

  Kế Sách xây dựng đội ngũ trí thức – 10 năm nhìn lại

  Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia, mỗi địa phương trong chiến lược phát triển. Hòa cùng xu hướng chung, 10 năm qua, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũng có những bước đi quan trọng trong xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức huyện nhà.

  1 2 3 
Văn bản chỉ đạo


Thông qua Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018-2020, định hướng năm 2030

Chiều ngày 04-01, tại UBND tỉnh, đồng chí Lê Văn Hiểu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với lãnh đạo một số sở, ban, ngành họp Hội đồng thẩm định Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2018-2020, định hướng năm 2030.

Xã An Thạnh Tây đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng ngày 14-01, UBND huyện Cù Lao Dung tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã An Thạnh Tây đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đến dự có đồng chí Lê Văn Hiểu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn; các mẹ Việt Nam anh hùng và hộ dân tiêu biểu trên toàn huyện.Thống kê truy cập
 • Đang online: 18
 • Hôm nay: 684
 • Trong tuần: 2,988
 • Tất cả: 80,149