• 09/03/2016

  Phát huy ưu thế công tác tuyên truyền miệng góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

  - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Để Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, các cấp ủy đảng cần tổ chức triển khai quán triệt thật tốt và có hiệu quả trong nội bộ; đồng thời, cần tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân. Một trong các kênh tuyên truyền có hiệu quả để giúp cho mọi người hiểu đúng nhằm tạo sự đồng thuận cao với nội dung Nghị quyết của Đảng, đó là công tác tuyên truyền miệng với các nội dung phù hợp, ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người (theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Từ đó, xác lập được lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

 • 21/01/2016

  Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và quản lý tốt đội ngũ báo cáo viên trong tình hình mới

  - Công tác tuyên truyền được tiến hành bằng nhiều hình thức, nhiều công cụ, binh chủng tuyên truyền khá phong phú và đa dạng nhằm truyền tải chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Cùng với các công cụ hiện đại như: Phát thanh, truyền hình, các cổng thông tin của Đảng và Nhà nước; mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội... thì công tác tuyên truyền miệng là một kênh vô cùng quan trọng, trực tiếp, có chủ đích của chủ thể tuyên truyền nhằm tác động một cách có hiệu quả nhất đến khách thể được tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, thời gian và địa điểm khi tiến hành trình tự các bước tuyên truyền. Lúc sinh thời, Lênin đánh giá rất cao vai trò của công tác tuyên truyền miệng, Người cho rằng: “Công tác tuyên truyền miệng là vô địch”. Xuất phát từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã khẳng định: Công tác tuyên truyền miệng là một phương thức tiến hành công tác tư tưởng có hiệu quả nhất.

 • 28/03/2014

  Vài kinh nghiệm về phổ biến Nghị quyết của Đảng

  - Nghị quyết của Đảng ta được xây dựng theo quy trình hoàn chỉnh, khoa học, trí tuệ; gắn lý luận với thực tiễn và phương pháp xây dựng nghị quyết ngày càng hiện đại. Cho nên, việc học tập tiếp thu, triển khai nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Để thực hiện tốt công tác phổ biến, triển khai nghị quyết của Đảng, tôi có vài đề xuất xin được cùng trao đổi.

 • 09/08/2011

  Cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác nghiên cứu dư luận xã hội

  (TCTG)- Bài viết giới thiệu những nội dung cơ bản trong công tác nghiên cứu dư luận xã hội.

 • 29/03/2011

  Hãy tỉnh táo trước tin đồn

  Trong đời sống con người, nhất là trong nền kinh tế thị trường luôn xuất hiện tin đồn đủ loại. Nhiều người không tỉnh táo đã nghe theo tin đồn, gây thất thiệt cho bản thân và xã hội.

Văn bản chỉ đạo


Thông qua Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018-2020, định hướng năm 2030

Chiều ngày 04-01, tại UBND tỉnh, đồng chí Lê Văn Hiểu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với lãnh đạo một số sở, ban, ngành họp Hội đồng thẩm định Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2018-2020, định hướng năm 2030.

Xã An Thạnh Tây đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng ngày 14-01, UBND huyện Cù Lao Dung tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã An Thạnh Tây đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đến dự có đồng chí Lê Văn Hiểu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn; các mẹ Việt Nam anh hùng và hộ dân tiêu biểu trên toàn huyện.Thống kê truy cập
 • Đang online: 15
 • Hôm nay: 681
 • Trong tuần: 2,985
 • Tất cả: 80,146