Lượt xem: 3
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành hội nghị lần thứ 11, khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019
Sáng ngày 5/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện Châu Thành Hội nghị lần thứ 11, khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 nhằm kiểm điểm việc thực hiện Chương trình phối hợp hành động của Mặt trận 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Mai Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.


Sáu tháng đầu năm 2018, hoạt động công tác Mặt trận các cấp trong huyện có nhiều chuyển biến tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được mở rộng và tăng cường, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân; kinh tế phát triển, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân được nâng lên; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tiếp tục được củng cố; các phong trào hành động cách mạng trong nhân dân không ngừng phát triển.
Đặc biệt, trong 6 tháng, Mặt trận huyện đã phối hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên 2.248 cuộc, thu hút trên 76.850 lượt người tham dự; tặng quà cho người nghèo trị giá 535 triệu đồng; vận động nhân dân tạo mỹ quang môi trường được 5,5 km đường giao thông, xây dựng 20 cây cầu giao thông nông thôn, tổng trị giá trên 2,1 tỷ đồng; vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân được 220 triệu đồng “Quỹ vì người nghèo”, nâng tổng số đến nay Mặt trận huyện đã vận động được trên 2,2 tỷ đồng “Quỹ vì người nghèo”.
Sáu tháng cuối năm 2018, UBMTTQVN huyện sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền…
Tin, ảnh: Tuyết Hằng Nghi