Tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tập đoàn TTC tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh

Đó là ý kiến của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Thành Trí trong buổi tiếp và làm việc với ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC đến Sóc Trăng để tìm hiểu đầu tư các dự án năng lượng. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh có liên quan.

Nhiều ý kiến chất vấn liên quan đến quản lý thu, chi trong ngành giáo dục

Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh, có 117 lượt kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng trả lời bằng văn bản gửi đến Thường trực HĐND tỉnh. Đồng thời, tại kỳ họp, có 5 sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT), Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), Giao thông - Vận tải (GTVT), Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường.