• 20/06/2018

  Kế Sách đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

  Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC), thời gian qua, huyện Kế Sách đã có nhiều chủ trương, biện pháp và quán triệt các ngành, đoàn thể, địa phương nghiêm túc thực hiện Chương trình CCHC giai đoạn 2011-2020, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

 • 20/06/2018

  Long Phú: Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

  Một trong 5 mục tiêu quan trọng của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011-2020 là: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước”. Thời gian qua, huyện Long Phú đã tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong huyện, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 • 15/06/2018

  Trần Đề chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

  Kỳ thi THPT quốc gia năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 25 đến 27/6/2018. Ở thời điểm “nước rút” này, các trường THPT trên địa bàn huyện Trần Đề đang tăng cường ôn luyện, củng cố kiến thức cho học sinh và tích cực động viên, khích lệ tinh thần để các em sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng này.

 • 10/06/2018

  Long Phú nỗ lực thực hiện công tác cải cách hành chính

  Xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong ba khâu đột phá năm 2018. Thời gian qua, lãnh đạo huyện Long Phú luôn đặc biệt quan tâm đến công tác này, và đã đề ra 07 nhiệm vụ cụ thể gồm: Cải cách thể chế; thủ tục hành chính (TTHC); tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức; tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính và công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; qua đó, nhằm tạo điều kiện thuận tiện, nhanh chóng cho cá nhân, đơn vị khi đến làm thủ tục, góp phần nâng cao thứ hạng về cải cách hành chính của huyện.

 • 14/05/2018

  Huyện Trần Đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

  Năm qua, huyện Trần Đề đã tập trung cho công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình, kế hoạch thực hiện cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, UBND tỉnh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo môi trường thuận lợi, minh bạch,dân chủ cho hoạt động của tổ chức, cá nhân, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

 • 14/05/2018

  Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

  Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những khâu đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của các cấp, các ngành, thời gian qua, thị xã Ngã Năm luôn chú trọng xây dựng kế hoạch CCHC nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính của thị xã thật sự dân chủ, trong sạch và chuyên nghiệp.

 • 14/05/2018

  Long Phú cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

  Năm 2018, việc xây dựng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức sẽ đảm bảo quy hoạch. Việc bố trí không chỉ đáp ứng yêu cầu về quy hoạch mà còn phải phù hợp với vị trí việc làm và chuyên môn nghiệp vụ được giao, nhằm đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương.

 • 11/05/2018

  Long Phú cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

  Năm 2018, việc xây dựng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức sẽ đảm bảo quy hoạch. Việc bố trí không chỉ đáp ứng yêu cầu về quy hoạch mà còn phải phù hợp với vị trí việc làm và chuyên môn nghiệp vụ được giao, nhằm đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương.

 • 11/05/2018

  Huyện Trần Đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

  Năm qua, huyện Trần Đề đã tập trung cho công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình, kế hoạch thực hiện cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, UBND tỉnh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, dân chủ cho hoạt động của tổ chức, cá nhân, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Sóc Trăng cơ hội của các bạn